Wat doen we voor u

Wat doen we voor u

Conform de statuten kunnen de doelstellingen van Aalst Zuid vzw als volgt worden omschreven:

  • Door concrete acties bij te dragen tot het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsniveau op de bedrijvenzone en de aantrekkingskracht ervan als vestigingsplaats voor bedrijven.
  • Het organiseren van overleg tussen het terreinbeheer en de gevestigde bedrijven met het oog op het onderhoud en de kwaliteitsbewaking van het openbaar en het privaat domein.
  • Het tot stand brengen van samenwerking tussen de bedrijven op het bedrijventerrein Aalst Zuid bij de inkoop van ondersteunende facilitaire diensten om een efficiënte, kostenbesparende en milieuondersteunende werking van deze bedrijven mogelijk te maken.
  • Het communicatiekanaal te zijn naar de buitenwereld aangaande ondernomen acties maar eveneens de belangenbehartiging waar te nemen voor de aanwezige bedrijven.

We willen gezamenlijk met alle bedrijven naar buiten treden onder de vorm van 1 centrale gesprekspartner, zodat we sterker staan naar overheden en dienstverleners.

Op deze manier leren we ook mekaar beter kennen en kunnen we optimaal samenwerken.

Het uiteindelijke doel is de opwaardering van het volledige bedrijventerrein Aalst Zuid te Erembodegem.