Statuten

Statuten

Ziehier de statuten zoals neergelegd op 26/6/2017

Huishoudelijk reglement

ziehier het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de algemene vergadering

Aalst-Zuid – Huishoudelijk Reglement