Algemene ledenvergadering op 15/5/2018

Beste ondernemers,

op dinsdag 15/5/2018 ontvingen we de leden van de VZW in de gebouwen van Montea.

Na de officiele agenda hadden we nog een voorstelling van de nieuwe website www.aalstzuid.be en de voordracht door Stad Aalst en Solva van de herinrichtingsplannen van onze Zuid-site.

We sloten onze eerste Algemene Vergadering af met een gezellig netwerkmoment.

ziehier enkele impressies :

 

onderstaande e-mail werd verzonden naar alle leden van Aalst Zuid :

 

Beste ondernemer, lid van de vzw Aalst Zuid,

 

Op dinsdag 15 mei 2018 van 12u tot 14u organiseren wij onze eerste Algemene Vergadering van de VZW Aalst Zuid.

Conform de statuten dient deze plaats te vinden voor einde mei van het kalenderjaar.

De vergadering heeft plaats in de kantoren van Montea – Industrielaan 27 – 9320 Erembodegem (zuid III – kleur blauw)

We voorzien een hapje en een drankje.

 

De agenda :

Officiële deel

Verslag Raad van Bestuur over de werking van 2017.

Goedkeuring van de cijfers per 31/12/2017.

Kwijting aan de Raad van Bestuur.

Goedkeuring budget 2018.

Huishoudelijk reglement.

Ontslag & benoeming bestuurders.

 

Informatieve deel

Herinrichting Aalst Zuid :

in juni 2018 starten Stad Aalst, Solva & vzw Aalst Zuid aan het voortraject voor de herinrichting van het bedrijventerrein Aalst Zuid.  Stad Aalst en Solva komen ons dit project toelichten op de Algemene Vergadering.

 

 

Wij rekenen op uw aanwezigheid, indien dat niet lukt kan u volmacht geven aan een ander effectief lid van de vzw – zie hiervoor het volmachtdocument in de e-mail.

Gelieve ons uw aanwezigheid te bevestigen via info@aalstzuid.be

 

Beste groeten

VZW Aalst Zuid